ผู้ชายที่เป็นเนื้อคู่ของฉันหน้าตาแบบไหนประมาณนี้หรือเปล่า  • ผู้ชายที่เป็นเนื้อคู่ของฉันหน้าตาแบบไหนประมาณนี้หรือเปล่า